Úvod

Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, připravuje již 7. ročník unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje.

V letošním roce se zaměřuje na analýzu systémů veřejné dopravy v jednotlivých krajích. Cílem studie je poskytnou vzájemně srovnatelné informace. Hlavními řešenými tématy jsou fungování dopravních systémů, rozsah služeb pro cestující, platební prostředky, financování a další témata specifická pro jednotlivé kraje. Metodika projektu vzniká na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výsledky studie budou postupně zveřejňovány v rámci regionálních tiskových setkání za přítomnosti zástupců hodnocených krajů, které budou probíhat v druhé polovině roku 2014.